Indywidualna terapia rozwoju

Terapia pedagogiczna

 • diagnoza PEP-R (wykonanie diagnozy lub zapoznanie się z diagnozą już istniejącą, przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, analiza dokumentacji, opracowanie programu edukacyjno-terapeutycznego)
 • systematyczne zajęcia indywidualne 45-60 min
 • cykliczne konsultacje programowe

65 zł / 45 min

Terapia logopedyczna

 • konsultacje wstępne (zebranie informacji, spotkanie wstępne z dzieckiem, zaplanowanie i omówienie planu terapii)
 • systematyczne zajęcia indywidualne

75 zł / 45 min

Terapia grupowa

Grupowa psychomotoryka z rodzicami

 • konsultacje wstępne (zebranie informacji, spotkanie wstępne z dzieckiem, przydział do odpowiedniej grupy, zaplanowanie i omówienie planu terapii 90 min)
 • cykliczne spotkania grupowe

50 zł os. / 45 min.

Trening zabawy w grupie

 • konsultacje wstępne (zebranie informacji, spotkanie wstępne z dzieckiem, przydział do odpowiedniej grupy, zaplanowanie i omówienie planu terapii 90 min)
 • cykliczne spotkania grupowe

60 zł os. / 60 min.

Diagnoza

Diagnoza funkcjonalna w oparciu o profil PEP-R Schoplera

 • badanie dziecka testem – 2-3 spotkania/ 90 min
 • przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, analiza dokumentacji 90 min
 • przekazanie raportu z wynikami badania 90 min

550 zł

Diagnoza logopedyczna

 • diagnoza wstępna (przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, spotkanie z dzieckiem 90 min.)
 • przekazanie i omówienie diagnozy (60 min)

200 zł

Domowy Program Rozwoju

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

 • diagnoza PEP-R (wykonanie diagnozy lub zapoznanie się z diagnozą już istniejącą, przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, analiza dokumentacji)
 • omówienie i przekazanie indywidualnego programu terapii 90 min
 • cykliczne konsultacje programowe
 • wizyta domowa w celu obserwacji dziecka, i analizy wdrożonych działań w jego środowisku domowym 1 spotkanie / 6 miesięcy

250 zł

Indywidualny program rozwoju mowy

 • diagnoza wstępna (przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, spotkanie z dzieckiem 90 min.)
 • omówienie i przekazanie programu terapii 60 min
 • cykliczne konsultacje programowe

250 zł

Konsultacje

Wstępne

 • badanie i obserwacja dziecka 90 min
 • przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, analiza dokumentacji 90 min
 • spotkanie z rodzicami, przekazanie spostrzeżeń z obserwacji i zaleceń 60 min

250 zł

Trening samodzielności: odpampersowywanie, trening jedzenia, zachowania trudne, zaburzenia sensoryczne

 • badanie i obserwacja dziecka 60 min
 • przeprowadzenie wywiadu z rodzicami i wypełnienie kwestionariuszy samoobsługi, analiza dokumentacji 60 min
 • spotkanie z rodzicami, przekazanie zaleceń dot. wdrożenia odpowiednich strategii postępowania 60 min

250 zł

Plany aktywności graficzne / multimedialne

Plan komunikacyjny. Plan organizacji czasu i przestrzeni

 • badanie i obserwacja dziecka 90 min
 • przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, wypełnienie odpowiednich kwestionariuszy 90 min
 • przekazanie Planów Aktywności i zasad ich stosowania
 • wizyta domowa w celu obserwacji dziecka, i analizy wdrożonych działań w jego środowisku domowym 1 spotkanie / 3 miesiące

300 zł